Menü Bezárás

Cojocna

Scopul principal al Asociaţiei este crearea, dezvoltarea şi aplicarea mecanismelor de protecţia mediului; sprijinirea dezvoltării
ştiinţelor care se leagă de protecţia mediului (biologie, ecologie, geologie, ştiinţa mediului etc.); respectiv fondarea şi sprijinirea
turisrnului ecologic modern, in interesul dezvoltării durabile a regiunilor rurale.
Grupul tinta al proiectelor realizate de asociatie sunt tinerii .
In conformitate cu scopul propus Asociaţia rniliteaza pentru ca prin educarea şi instruirea tinerilor, respectiv prin informarea
generaţiilor mai in vârstă să contribuie la formarea unei societati conştiente de problemele de mediu, şi in acelaşi timp va
sprijini orice iniţiativă care are drept scop promovarea principiilor ecologiste sau dezvoltarea durabilă in special în mediul rural.
Pentru atingerea obiectivelor propuse organizatia colaboreaza cu primariile din zona ,cu institutiile de invatamant pentru
cooptarea tinerilor in activitatile organizatiei, iar printre membrii fondatori are persoane care fac parte din componenta
Consiliului Local Cojocna.